המועדונים שלנו:
דף הביתמה זה סורופטימיסט?
 
מה זה סורופטימיסט?
 
מה זה סורופטימיסט?

סורו = אחות

אופטימה = טובה ביותר

המילה סורופטימיסט הינה מילה בלטינית וכוונת המילה קשורה לטיב הקשרים בינינו כמו כן גם למקצועיות ומוכנות לתרום.

ארגון הסורופטימיסט הבינלאומי נוסד בארה"ב ב 1921- כארגון נשים א-פוליטי . מאוגדות בו נשים העוסקות במקצועות ובמסחר .
כיום מונה הארגון כ 100- אלף חברות ב 135- מדינות והוא בעל "מעמד מייעץ" ליד מוסדות האו"ם והקהילה האירופית.
מטרות הארגון:
* לפעול למען קיום זכויות האדם ולקידום מעמד האישה."יום הסורופטימיסט"
מצוין בכל העולם ב 10- בדצמבר ,יום הכרזת האו"ם על זכויות האדם.
* לקיים רמה אתית גבוהה ,בעבודה ובכל שטחי החיים.
* לקדם פעילות תורמת לחברה בקהילה המקומית הארצית ובינלאומית.
* לטפח קשרי ידידות ואחווה בין חברות הארגון בעולם כולו.
* לפעול בנושאי איכות הסביבה , חינוך ותרבות ובריאות.

אחד הדגלים שלנו הוא: אישה לכל מקצוע ומקצוע לכל אישה, כך שלכ אישה תהיה האפשרות לכלכל את עצמה בכבוד.