המועדונים שלנו:
דף הביתאודות סורופטימיטס
 
אודות סורופטימיטס
 
אודות סורופטימיטס


אגוד ארצי של מועדוני הסורופטימיסט בישראל

מהות הסורופטימיסטיות
• אנו ארגון מגדרי עולמי של נשים למען נשים,
• חברות המועדונים שלנו עוזרות לקדם ולהעצים את חייהן ויכולותיהן של נשים ונערות בכל תחומי החיים והחברה
• אנו שואפות להשגת עצמאות אישית בכך שלכל אחת יהיה מקצוע וכל מקצוע יהיה פתוח בפני נשים.
• על ידי נקיטת עמדה ספציפית,אנו משמשות "כקול עולמי" של הנשים ועבורן
• אנו מציעות רשת עולמית מקצועית, חברתית ותרבותית מגוונת לנשים בעולם.
• אנו מחנכות נשים ונערות למנהיגות
• אנו מעצימות נשים למצוא עבודה הולמת
• אנו נלחמות באלימות נגד נשים וילדות
• אנו עוזרות בהנגשת הספקה של שרותי הבריאות לבריאות טובה יותר לנשים ונערות
• אנו עוזרות לקדם קיימות ולשפר את התיחסות הסביבה בנוגע למצוקות נשים ונערות
• אנו מעודדות נשים ונערות להשמעת קולן בקהילה ובמסדרונות הצדק והמשפט
• אנו מעבירות את המידע המבוסס על נושאי מגדר הנשים למוסדות המתאימים כדי לקדמם.
• אנו מהוות שדולה לקידום כל נושא המגדר הנשי בכל רמות החברה
• אנו מציעות אפשרות והזדמנות לבניית חברות ברחבי העולם לנשים בעלות חשיבה דומה
• אנו מעניקות לנשים במה כדי לעזור לקהילות שלהן
• אנו מציעות אפשרויות להעברת מידע ידע ונסיון
• אנו מראות ומוכיחות כי נשים מעוררות השראה
• אנו מעניקות לנשים קול ובמה להשמעתה