המועדונים שלנו:
דף הביתשתי נשים מקבלות תואר של כבוד מאוניברסיתה חיפה
 
שתי נשים מקבלות תואר של כבוד מאוניברסיתה חיפה
 
שתי נשים מקבלות תואר של כבוד מאוניברסיתה חיפה