המועדונים שלנו:
דף הביתישיבה על נשים ואלימות
 
ישיבה על נשים ואלימות
 
ישיבה על נשים ואלימות

ביום רביעי כ' באלול , תש"פ, 09 בספטמבר 2020
בשעה 08:30

סדר היום:
אלימות מינית הנגרמת כתוצאה משימוש באלכוהול וסמים

מוזמנים:  להרשמה
המשרד לביטחון פנים, משרד הבריאות, המשרד לחיזוק וקידום קהילתי , משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים , משרד המשפטים, משרד החינוך, משרד האוצר, פרקליטות המדינה, קהילות טיפוליות, פרופ' יוסי הראל פיש, מומחה בינלאומי לחקר התמכרויות, מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, הרשות לקידום מעמד האשה, המועצה לשלום הילד, מועצת ארגוני הנשים, עמותת עלם, הנהגת הורים ארצית, מוזמנים נוספים