המועדונים שלנו:
דף הביתהצבעיו לנשים!
 
הצבעיו לנשים!
 
הצבעיו לנשים!

כיום בעידן של "גם אני – ME TOO" האוניברסלי, יש בישראל סיכוי בשלישית להיות מיוצגות בבחירות באופן שווה לגברים. יש לנו היום רק 28 נשים בכנסת מתוך 120! אסור למדינה דמוקרטית שיהיה פער כזה בין המינים הנבחרים. לבחירות הבאות במארס 2020, אנו קוראות לכל הנשים בישראל להצביע עבור נשים, כדי שנוכל להיות מיוצגות באופן שווה.

דרישתנו היא שהכנסת תחוקק חוק, כמו בסקנדינביה ובצרפת: "גבר - אישה, על כל עמדת מפתח במדינה." אנו יכולות בקלות להשיג זאת אם כל הנשים מצביעות לנשים, וגברים דמוקרטיים גם. מטרת ההצבעה עבור נשים היא להסיר חסמים קיימים ולהשיג שוויון הזדמנויות בכל התחומים. נשים היום השיגו השכלה שווה לגברים בכל התחומים: במדעי הרוח, החינוך, משפטים, מדעים, הנדסה, מתמטיקה וכו'. כל המחקרים ברחבי העולם ובישראל הוכיחו כי נשים מאמינות בשלום ועובדות למען קידום השלום יותר מהגברים. לנשים יש את היכולת להביא שינוי גם בתחום השלום.

יש לשמור ולהגן על זכות הבחירה של נשים על ידי העצמתן בארגוני נשים. זכויות פוליטיות ניתנות להשגה אם ארגוני הנשים וכל הנשים בישראל יתאחדו למאבק. מעולם לא היתה שרת כספים, ביטחון, פנים, משטרה, תחבורה, תשתיות וכו.                                                                                       
אנו קוראות לכל ארגוני הנשים בישראל: ויצ"ו, נעמת, נשים מזרחיות, נשים עושות שלום, מועדוני הסורופטימיסטיות, וכל שאר הארגונים, לעורר את התודעה של כל החברות לחשיבות של הצבעה לנשים בבחירות הבאות. הנשים בישראל הןן 52% באוכולוסיה, ואם כולנו נצביע נשים נהיה מיוצגות באופן שווה לגברים בבחירות ב-2 במרץ 2020 . השוויון המגדרי של נשים יעצים אותן בכל התחומים הזקוקים לשינוי.                                                                                                                                                                  הסיסמאות שהביאו להצלחת הנשים הסקנדינביות והצרפתיות, יכולות לשמש גם אותנו, ועלינו להפיצן בכל המדיה והן:

נשים בוחרות נשים וגברים גם!
לשם שינוי הצביעו נשים -
ואם תרצו שינוי במדינה תצביעו נשים!

FOR A CHANGE: WOMEN VOTE WOMEN, AND MEN VOTE WOMEN TOO,
AND IF YOU WANT A CHANGE – VOTE WOMEN!

Professor Ada Aharoni                                                    Nicole Wyszynski
Conflict Resolution                                                                         IFLAC Assistant

נ.ב. חברות יקרות, אתן מוזמנות להצטרף לדף החדש בפייסבוק – WOMEN VOTE WOMEN/
אנא הפיצו. תודה.