המועדונים שלנו:
דף הביתישיבות נוב' 2018 בכנסת על נשים ושוויון מגדרי
 
ישיבות נוב' 2018 בכנסת על נשים ושוויון מגדרי
 
ישיבות נוב' 2018 בכנסת על נשים ושוויון מגדרי

ביום שני י"א כסלו, התשע"ט, 19 בנובמבר 2018
בשעה 10:00
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 58) (חייב המשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים), התשע"ח-2018 (מ/1208) ממוזגת עם הצ"ח של חה"כ יואב בן צור ואחמד טיבי.
הכנה לקריאה שנייה ושלישית

בשעה 12:00
1. הצעת חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה), התשע"ט-2018 (מ/1258)
הכנה לקריאה שנייה ושלישית
2. הצעת חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות, התשע''ז-2017 (פ/4136/20) של חה"כ שולי מועלם-רפאלי
3. הצעת חוק איסור צריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות, התשע"ז-2017 (פ/4078/20) של חה"כ עליזה לביא וקבוצה.
הכנה לקריאה ראשונה

ביום שני י"א כסלו, התשע"ט, 19 בנובמבר 2018
בשעה 12:30 ישיבה משותפת עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
סדר היום: שביתת העובדים הסוציאליים


ביום שלישי י"ב כסלו, התשע"ט, 20 בנובמבר 2018
בשעה 09:00
הצעת חוק העונשין (תיקון - גזר דין עונש מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור), התשע"ח-2017 (פ/4638/20) של חה"כ רוברט אילטוב וקבוצה.
הכנה לקריאה ראשונה

בשעה 11:00
הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ו-2016 (מ/1071) ממוזגת עם הצ"ח של חה"כ רויטל סויד
הכנה לקריאה שנייה ושלישית

בשעה 14:00
הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון - ניהול והקצאת הקרקע באזור יהודה והשומרון על ידי החטיבה להתיישבות), התשע"ח-2017 (פ/4920/20) של חה"כ בצלאל סמוטריץ' וקבוצה.
הכנה לקריאה ראשונה

ביום רביעי י"ג כסלו, התשע"ט, 21 בנובמבר 2018
בשעה 09:00
הצעת צו סדר הדין הפלילי (תיקון התוספת השלישית והרביעית), התשע"ט-2018

בשעה 10:00
1. הצעת חוק השמות (תיקון - הגבלת שינוי שמו של עבריין מין), התשע"ח-2018 (פ/4943/20) של חה"כ מרדכי יוגב וחה"כ מיכל רוזין.
2. הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תיקון - מגבלה על שינוי שם), התשע"ה-2015 (פ/201/20) של חה"כ אורלי לוי אבקסיס.
הכנה לקריאה ראשונה

ביום שני י"ח כסלו, התשע"ט, 26 בנובמבר 2018
בשעה 10:00
סדר היום:
1. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 135) (פרסום פרטיו של נפגע או מתלונן בעבירת מין),
התשע"ט-2018 (מ/1262)- הכנה לקריאה שניה ושלישית
2. הצעת החוק העונשין (תיקון - איסור פרסום), התשע"ז-2017 (פ/3852/20) של חה"כ
יפעת שאשא ביטון
3. הצעת חוק העונשין (תיקון - חשיפה מרצון של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית), התשע"ח-
2017 (פ/4775/20) של חה"כ אורלי לוי אבקסיס
4. הצעת חוק העונשין (תיקון - זכויות נפגע עבירה לפרסום שמו וזהותו), התשע"ח-2018
(פ/5242/20) של חה"כ עליזה לביא, חה"כ שלי יחימוביץ', חה"כ יחיאל חיליק בר, חה"כ
קארין אלהרר, חה"כ מירב בן ארי, חה"כ יפעת שאשא ביטון, חה"כ יעל כהן-פארן,
חה"כ יעל גרמן

ביום שלישי י"ט כסלו, התשע"ט, 27 בנובמבר 2018
בשעה 11:00
סדר היום: הקמת בנק חלב אם בישראל-ישיבת מעקב


ביום שלישי י"ט כסלו, התשע"ט, 27 בנובמבר 2018
בשעה 14:00
סדר היום: לקראת חקיקת חוק איסור צריכת זנות – היערכות משרד החינוך והרחבת תוכניות
חינוכיות להתמודדות עם תופעת הזנות.