המועדונים שלנו:
דף הביתמועדון השרון - קשרים עם בית ספר בקניה, אפריקה
 
מועדון השרון - קשרים עם בית ספר בקניה, אפריקה
 
מועדון השרון - קשרים עם בית ספר בקניה, אפריקה


בתי הספר בקניה הם מאד שמרנים וגם ילדים בגיל הרך (3-5) יושבים בכיתה ליד שולחנות בכל השיעורים. אינם משחקים בחוץ ולמעשה צריכים לשבת בשקט כל היום.
מספר נשים התאחדו והקימו בית ספר סביבתי, בו הילדים לומדים מחוץ לכיתות תוך כדי משחק. הילדים לומדים גם אנגלית
הנשים שהקימו את בית הספר היה קשר לרשת הירוקה בארץ והן פנו ובקשו הדרכה. מספר מדריכות נסעו לתקופות שונות לקניה והדריכו את המורות הן בנושא הסביבתי והן בנושא הפדגוגי דידקטי, כיצד לעבוד עם הילדים. לי יש קשרים אישיים עם הרשת הירוקה והם פנו אלי ובקשו שהמועדון שלנו (השרון) יאסוף להם ספרים באנגלית לגיל הרך.
אנחנו הצלחנו לאסוף לא הרבה ספרים ופרסמנו בחדשון שאנחנו זקוקות לעזרה. מועדון טבעון נענה לבקשתינו ובעזרת מיכל פלד שעמדה איתי בקשר אספנו שלושה ארגזי ספרים שמתאימים. הספרים נשלחו לקניה לביה"ס שנקרא על שם גולדה מאיר. וקיבלנו מהם את המכתב הבא:

Dear Edna,
Thank you so much for considering us as worthy of your assistance. I have looked through your website and I wish to congratulate you on the worthy course that your organization is undertaking. We are very excited to learn that you are doing a great job in empowering girls and women.
Mrs. Michal Levy Peres visited our humble school in a remote part of Kenya and we feel very humbled that she has referred you to us. We are trying to assist our community to appreciate the virtues of education amid a myriad of challenges. Any assistance you accord us will go a long way in improving the lives of not only the girls and women but the entire community.

Looking forward
Golda