המועדונים שלנו:
דף הביתמועדון נתניה מזמין לערב משוררות
 
מועדון נתניה מזמין לערב משוררות
 
מועדון נתניה מזמין לערב משוררות

נא לעבור לאינטרנט

http://www.soroptimist-israel.org/files/whitelady/netanyapoets.pdf