המועדונים שלנו:
דף הביתאיך מועדון טבעון התחיל את יריד הספרים-זכרונות
 
איך מועדון טבעון התחיל את יריד הספרים-זכרונות
 
איך מועדון טבעון התחיל את יריד הספרים-זכרונות

זכרונות באנגלית של רות שור, חברת מועדון קרית טבעון על תחילת יריד הספרים לפני יותר מ-30 שנה, שמוחר ספרים ומממן מלגו לימודים ליותר מ-180 נשים הגרות בטבעון