המועדונים שלנו:
דף הביתישיבות פברואר 2018 בכנסת על נשים ושוויון מגדרי
 
ישיבות פברואר 2018 בכנסת על נשים ושוויון מגדרי
 
ישיבות פברואר 2018 בכנסת על נשים ושוויון מגדרי

ביום שני כ' שבט, התשע"ח, 05 בפברואר 2018
בשעה 10:00
סדר היום: תעסוקת נשים ערביות בדואיות בנגב- יישום תוכניות החומש לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2012-2016, ובתוכנית החומש החדשה לשנים 2017-2021- משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ביום רביעי כ"ב שבט, התשע"ח, 07 בפברואר 2018
בשעה 09:30
סדר היום: הדרת חיילות וקצינות צה״ל בבסיסיים המשלבים חיילים חרדים משימוש בשירותים אלמנטריים כגון חדר אוכל ובתי שימוש- דיון מהיר של חה"כ מיכל בירן

ביום שני י"א  אדר, התשע"ח, 26 בפברואר 2018
בשעה 10:30                             לציון יום העגונה הבינלאומי
סדר היום:  מנגנונים למניעת עגינות-הסכמי קדם נישואים

ביום שלישי י"ב  אדר, התשע"ח, 27 בפברואר 2018
בשעה 10:00           
סדר היום: תעסוקת נשים ערביות בדואיות בנגב
                   יישום תוכנית החומש לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית
                   בנגב 2012-2016, ובתוכנית החומש החדשה לשנים 2017-2021-תחום משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ביום רביעי י"ג  אדר, התשע"ח, 28 בפברואר 2018
בשעה 09:00
סדר היום: יישום חוק לעידוד שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים