המועדונים שלנו:
דף הביתישיבות ינואר 2018 בכנסת על נשים ושוויון מגדרי
 
ישיבות ינואר 2018 בכנסת על נשים ושוויון מגדרי
 
ישיבות ינואר 2018 בכנסת על נשים ושוויון מגדרי

ביום שני כ"א טבת, התשע"ח, 08 בינואר 2018
בשעה 10:30
סדר היום: אתגרים לקראת הפללת לקוחות זנות- דיון משלים

ביום שלישי כ"ב טבת, התשע"ח, 09 בינואר 2018
בשעה 10:00
סדר היום: הצגת הדו"ח השנתי של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
-הנזקים הסמויים מן העין: השלכות כלכליות ובריאותיות של פגיעה
מינית- ישיבת המשך

ביום רביעי כ"ג טבת, התשע"ח, 10 בינואר 2018
בשעה 09:30
סדר היום: היום שאחרי-נשים שורדות ניסיון רצח

ביום רביעי כ"ג טבת, התשע"ח, 10 בינואר 2018
בשעה 09:30
סדר היום: פלסטינית התלוננה כי שוטר אנס אותה בתחנה, מח״ש סגרו את התיק
אחרי עשרה חודשים בלבד בעילת עבריין לא נודע. דיון מהיר של חה"כ
מיכל רוזין וחה"כ איימן עודה

ביום שני כ"ח טבת, התשע"ח, 15 בינואר 2018
בשעה 10:00
סדר היום: הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה- דיווח לפי תקנה 9 לתקנות מניעת הטרדה מינית(חובות מעביד), התשנ"ח- 1998-דיווח לשנת תשע"ז

ביום שלישי כ"ט טבת, התשע"ח, 16 בינואר 2018
בשעה 09:30
סדר היום: השקופות- נשים חסרות מעמד: מענים לנשים הסובלות מאלימות

ביום רביעי א' שבט, התשע"ח, 17 בינואר 2018
בשעה 09:30
סדר היום: עידוד נשים לדרישת ערבויות מהקרן להלוואות בערבות המדינה

ביום שני ו' שבט, התשע"ח, 22 בינואר 2018
בשעה 10:30
סדר היום: דיווח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על פיטורי עובדות
בהריון ובטיפולי פוריות והיבטים של אכיפה פלילית ומנהלית- לשנת
העבודה 2017

ביום שלישי ז' שבט, התשע"ח, 23 בינואר 2018
בשעה 12:00
סדר היום: תעסוקת נשים ערביות בדואיות בנגב- יישום תוכניות החומש לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2012-2016, ובתוכנית החומש החדשה לשנים 2017-2021- משרד החינוך ומשרד הכלכלה.

ביום רביעי ח' שבט, התשע"ח, 24 בינואר 2018
בשעה 09:30
סדר היום: רכש ציבורי-איפה הנשים?

ביום שני י"ג שבט, התשע"ח, 29 בינואר 2018
בשעה 10:30

סדר היום: תעסוקת נשים ערביות בדואיות בנגב- יישום תוכניות החומש לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2012-2016, ובתוכנית החומש החדשה לשנים 2017-2021- משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ומשרד הבריאות


ביום שלישי י"ד שבט, התשע"ח, 30 בינואר 2018
בשעה 10:00 לציון יום המודעות לבריאות
סדר היום: המחלות השקופות-מודעות, הכרה וזכויות


ביום שלישי י"ד שבט, התשע"ח, 30 בינואר 2018
בשעה 12:30
סדר היום: טיפול ברשויות המקומיות בהטרדות מיניות-דיון מהיר של חה"כ עמיר פרץ

ביום רביעי ט"ו שבט, התשע"ח, 31 בינואר 2018
בשעה 09:30 בהשתתפות: ח"כ איילת שקד, שרת המשפטים
סדר היום: לקראת שינוי מדיניות- הצגת מחקרים חדשים בנושא זנות וסחר בנשים