המועדונים שלנו:
דף הביתסדנת אוריינות לתלמידי כיתות א-ו - מועדון הנגב
 
סדנת אוריינות לתלמידי כיתות א-ו - מועדון הנגב
 
סדנת אוריינות לתלמידי כיתות א-ו - מועדון הנגב

מקום: ילדי מועדוניות באר שבע
מסגרת זמן : 5 מפגשים עם התלמידים שעה וחצי כל מפגש
מטרת על: אוריינית כתיבה חופשית יצירתית : סופרים צעירים כותבים על
חברת ילדים ערכית
מטרות:
לימוד מסרים ערכיים מתוך הספר כמו: חברות, נתינה...
לעודד יצירה - כתיבה יוצרת
כתיבת ספור אותנטי
כתיבת סיפור עם השראה
כתיבת סיפור ייחודי - בעיה ייחודית
להביע את עצמם בסיפור
הקניית כלים להתמודד עם בעיות אחרות בחיים.
הקניית תהליך כתיבת סיפורהערות: הספרים יעברו בהשאלה, הם שייכים למועדון הנגב, בסוף הפרויקט נתרום את הספרים לספריות בבתי הספר השונים בעיר.

הפעילות תהיה אחת לשבוע (בטווח של חודשיים מקסימום).
ילדים שישתתפו בפרויקט יקריאו את הסיפורים שלהם לילדי הכיתות הנמוכות
קריטריונים:
מינימום 2 עמודים פונט 14
מילים מהמאגר – מינימום 10 מילים (שיהיו מודגשות בסיפור)
חמלה, כבוד האדם ,מחויבות, אושר ,מנהיגות ,יצירתיות ,תרומה, ביטוי עצמי, משפחה ,עזרה לזולת,אנושיות,צדק,אדיבות,קבלה,שוויון,חיים,תקווה,הנאה,נדיבות,עוצמה,אהבת המולדת, נימוס, שמחה, גבורה, דו-קיום ,נאמנות, ,מעשיות, הגשמה ,נתינה, עבודת צוות, אמת ,הובלה, אהבה, אחווה ,חרות ,מעורבות ,התנדבות,משפחהחברתית,מקוריות,סלחנות,הקשבה,שייכות,סובלנות,נחישות,עקביות,
סבלנות ,צמיחה, שיתוף פעולה ,יסודיות, יעילות,
נושאים:
לדוגמא:
קנאה ותחרות, אלימות, חשדות ,מקובלות ,פגיעה של קבוצת ילדים בילד...
גניבה
מערכת יחסים בין חברות ילדים ובתוך חברת הילדים