המועדונים שלנו:
דף הביתישיבות יולי 2017 בכנסת על נשים ושוויון מגדרי
 
ישיבות יולי 2017 בכנסת על נשים ושוויון מגדרי
 
ישיבות יולי 2017 בכנסת על נשים ושוויון מגדרי

ביום רביעי י"א תמוז, התשע"ז, 05 ביולי 2017
בשעה 09:30
סדר היום: מעקב אחר אכיפת ויישום האיסור על פרסום שירותי זנות.

ביום שני ט"ז תמוז, התשע"ז, 10 ביולי 2017
בשעה 10:00
סדר היום:  הפרדה מגדרית בהשכלה גבוהה.

ביום שלישי י"ז תמוז, התשע"ז, 11 ביולי 2017
בשעה 10:00    לציון יום השפה הערבית
סדר היום: חינוך רגיש מגדר בספרי לימוד השפה הערבית בבתי הספר.

ביום שלישי י"ז תמוז, התשע"ז, 11 ביולי 2017
בשעה 12:45    לציון יום האזרחיות והאזרחים הוותיקים
סדר היום: מצבן של הקשישות בישראל

ביום רביעי י"ח בתמוז, התשע"ז, 12 ביולי 2017
בשעה: 08:00
סדר היום: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ז-2017 (פ/4212/20) של חה"כ יואב קיש וקב' ח"כים

ביום רביעי י"ח תמוז, התשע"ז, 12 ביולי 2017
בשעה 09:30    בהשתתפות מר מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים, והגב' ליזי דלריצ'ה - יו"ר הוועדה
סדר היום: מסקנות הוועדה הציבורית לקידום נשים בשלטון המקומי.

                                                                                   
ביום שלישי כ"ד תמוז, התשע"ז, 18 ביולי 2017
בשעה 10:00       ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות
סדר היום: תיירות מין- מעקב אחר תופעת הסחר בנשים לצרכי זנות.
                                                                                   
ביום שלישי כ"ד תמוז, התשע"ז, 18 ביולי 2017
בשעה 12:00    לציון יום הדיור - בהשתתפות ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון
סדר היום:                               
1. חסמים בפני זכות הנשים בדיור.
2. זכאות לדיור ציבורי לזכאית למזונות מביטוח לאומי (עמידה במבחן הכנסה).

                                                                                   
ביום רביעי כ"ה תמוז, התשע"ז, 19 ביולי 2017
בשעה 09:30    דיון משותף עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
סדר היום:  העסקה קבלנית פוגענית של עובדות הניקיון במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

ביום שני א' אב, התשע"ז, 24 ביולי 2017
בשעה 10:00
סדר היום: 5,000 נשים נאלצות לעבור ניתוחים של כריתות רחם  בכל שנה - דיון מהיר של חה"כ אחמד טיבי

ביום שני א' אב, התשע"ז, 24 ביולי 2017
בשעה 11:00 
סדר היום: כישלון המדינה בטיפול בגברים אלימים - דיון מהיר של חה"כ חנין זועבי

ביום שני א' אב, התשע"ז, 24 ביולי 2017
בשעה 12:00
סדר היום: הטיפול בגברים נפגעי תקיפה מינית.

ביום רביעי ג' אב, התשע"ז, 26 ביולי 2017
בשעה 09:00
סדר היום: דיווח על יישום הנחייה 2.5 של פרקליט המדינה בעניין תלונות שווא.