המועדונים שלנו:
דף הביתלמועדון גבעתיים יש פרויקט חדש
 
למועדון גבעתיים יש פרויקט חדש
 
למועדון גבעתיים יש פרויקט חדש

מועדון גבעתיים מקיים פרויקט עזרה לסטודנטיות במסלול האקדמי במכללה למינהל, בהגשת עבודות אקדמיות.

בשלב זה כשמדובר בהתנסות ראשונית, כפיילוט, הצענו כדלקמן:

1. אנו נשפר עבודות :בניסוח, במבנה תחבירי ונעסוק בהגהה אך לא נתקן ציטוטים או מונחים משפטיים מאחר שזה לא תחום התמחויותינו.

2. עבודות באנגלית. בשלב זה יש לנו מתנדבת אחת לבדיקת עבודות באנגלית, המגבילה (לאור התנסותה) את העבודה לשני עמודים.

3. עבודות בעברית. בשלב זה יש לנו ארבע מתנדבות, המעוניינות להתחיל עם עבודות קצרות עד 10 עמודים.

4. ההתקשרות: כל העבודות יישלחו אליי על-ידי עינת ברוך לביא – רכזת מלגות ומעורבות חברתית – דיקאנט הסטודנטים במכללה, ואני אעביר אותן לחברות. באותו האופן יוחזרו העבודות המתוקנות אליי ואני אעביר אותן למרכזת במכללה. איננו מעוניינות בהתקשרות אישית.
5. צריך להיות מרווח של שבוע, לפחות, מקבלת העבודה עד להחזרתה.

התנסינו בהצלחה בבדיקת שתי עבודות על-ידי חברות המועדון. אנו מקוות שהניסוי יצליח ושנוכל לגייס חברות נוספות לפרויקט.
אנו מקדמות בברכה חברות ממועדוני סורופטימיסט בארץ שתרצנה להצטרף לפרויקט זה. הן מוזמנות להתקשר אלי ולהודיע באיזו שפה הן מבכרות לסייע ומהי הכשרתן.
מרגלית שלאין
נשיאת מועדון סורופטימיסט גבעתיים