המועדונים שלנו:
דף הביתכנס מ.א.נ.י . על מנהיגות נשית בחברה רב-תרבותית
 
כנס מ.א.נ.י . על מנהיגות נשית בחברה רב-תרבותית
 
כנס מ.א.נ.י . על מנהיגות נשית בחברה רב-תרבותית