המועדונים שלנו:
דף הביתישיבות ספט' 2016 בכנסת על נשים ושוויון מגדרי
 
ישיבות ספט' 2016 בכנסת על נשים ושוויון מגדרי
 
ישיבות ספט' 2016 בכנסת על נשים ושוויון מגדרי

ביום חמישי י"ב אלול, התשע"ו, 15 בספטמבר 2016
בשעה 11:00
סדר היום:
לקראת גיבוש המלצות הוועדה "גיל פרישה לנשים" לאן פנינו מועדות