המועדונים שלנו:
דף הביתסיכום ישיבת הוועדה למעמד האישה ולשוויון מגדרי מיום 5.7.16
 
סיכום ישיבת הוועדה למעמד האישה ולשוויון מגדרי מיום 5.7.16
 
סיכום ישיבת הוועדה למעמד האישה ולשוויון מגדרי מיום 5.7.16


סיכום ישיבת הוועדה למעמד האישה ולשוויון מגדרי מיום 5.7.16
לדיון: שר הבריאות ח"כ ליצמן מדווח על פעילות משרדו בתחום בריאות הנשים ועל הייצוג הנשי במשרד כחלק מיום בריאות האישה שצוין באותו יום בכנסת
יו"ר הועדה, חה"כ עיידה תומא-סלימאן:
שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן – אורח הוועדה.

חברי הוועדה:
הנוכחים: חברות הכנסת  עליזה לביא, שולי מועלם-רפאלי,
נעדרים: חברי הכנסת אילן גילאון, בני בגין, ג'מאל זחאליקה, נחמן שי
נוכחים לא חברי הוועדה: חברת הכנסת רוויטל סוויד

חה"כ עיידה תומא-סלימאן יו"ר הוועדה  פתחה בהסבר על יום בריאות האישה שיזמה ח"כ שולי מועלם-רפאלי וציינה בהערכה את השתתפות שר הבריאות בישיבה.

ח"כ שולי מועלם ציינה שהמושג בריאות מגדרית אמנם מקובלת כיום אבל חשיבות היום הוא להעמיד את הצרכים של נשים בסדר העדיפות של משרד הבריאות על פי ייצוגן בחברה -52%. אין כיום תרגום של ההבדלים בין רופאה לגברים ונשים לתקציבים – לא במחקר ולא בעשייה היום יומית. במיוחד הדבר בא לביטוי בסל התרופות. על כך התקיים דיון מתלהם לאחר מכן.

נציגת מחלקת המחקר של משרד הבריאות , ד"ר שגית ארבל-אלון, הציגה את תמונת המצב לגבי נשים במשרד הבריאות. היא ציינה שרק 2.5% אחוז מתקציבי המשרד מופנים למחקר בנושאי הריון ולידה ולראייה מגדרית בכלל בכל המחלות. כיום מבחינת מעמד הרופאות יש פער גדול בין גברים ונשים בתפקידים בכירים במשרד אבל לדעתה היות וכיום יש 50% רופאות בין מסיימי רפואה יש יותר סיכוי לשינוי. היא ציינה שיש קשיים בקידום גם מצד הרופאות עצמן. אבל היא גם ציינה את החשש שאם המקצוע ייתפס כמקצוע "נשי" השכר ירד!

על כך העירו חברות הכנסת שאין מאמץ לאפשר להן תנאים המתאימים להן ומשרד הבריאות צריך לעשות מאמץ רב לקדם את התנאים שיאפשרו לקדם נשים בכניסה לתקנים.

ד"ר ארבל-אלון ציינה את הקידום בטיפול בנושאי בריאות האשה: ערנות להבדלים בטיפול במחלות לב- נפתחו 4 מרכזים ייחודים, חיסון נגד נגיף הפפילומה, מתן אפשרות לנשים מתחת לגיל 50 לעבור ממגורפיה.

במסגרת הנושאים שיש להתמודד אתם: אין תאום בין קופות החולים בדיווחי אלימות נגד נשים אין חובת דיווח.  על כך העיר השר שהוא אישית יכנס לנושא.

נושא נוסף שהמשרד מתמודד אתו באמצעות הוראות מנכ"ל הוא מניעת הפרדה של יולדות על רקע גזעי.

דיון על תפקוד ועדת סל התרופות: ח"כ מועלם העלתה את חוסר הייצוג של נשים בוועדה. השר עמד על כך שאין לו אפשרות להתערב. לפני שהוועדה מתכנסת יש וועדה של משרד הבריאות שמכינה את החומר. והוא מורכב כמעט כולו מנשים. הייצוג הוא של שני נציגים של משרד הבריאות והוא מינה רופאה ורופא. נציגי קופות החולים -4 במספר נבחרים על ידי הקופות ולכן המאמץ לשינוי צריך להיעשות בקופות עצמן. נציג ההסתדרות הרפואית, פרופ' רחמילביץ, ציין ,שהם שלחו לראשונה רופא ערבי כנציגם. הוא ציין במיוחד שהסל אינו מכבד את משרד הבריאות. לא ייתכן שכבר מספר שנים אין שנוי בסכום המוקצב ובמידה ויהיה תקציב נוסף יהיה יותר קל להגדיר תרופות מגדריות ולא רק תרופות מצילות חיים.

עו"ד קרן גרינבלט, חברת המועצה הלאומית לבריאות האשה פנתה לשר וציינה שהייצוג בוועדת התרופות היא משמעותית ביותר ואינה התערבות בפעילות המקצועית של הוועדה אלא הדאגה שיש אפליה של ממש בזכות היסוד לבריאות ושלמות הגוף.
היא ברכה את פורום דיקני הפקולטות לפרופה שהחליטו לאחרונה להטמיע את הרפואה המגדרית בלימודי הרפואה.

כל חברות הכנסת שנוכחו במקום תקפו את השר ודרשו ממנו התערבות והוא עמד על שלו שהוא אינו מתערב. יש לציין שהוא שולט בחומר ואינו מהסס להביע את דעתו. הוא ציין שהוא מוכן לבדוק את הנושא של הטיפול הלקוי במניעת עישון וגם הנושא של מחסור בפסיכיאטרים בטיפול באנורקסיה.

סמנכ"לית עמותת טבקה – אביבית מולונש-קבדה– ציינה שאין התקדמות בביצוע החלטות להכניס מגשרות בריאות וגם דיווח באמהרית בנת"ב (הנגשה שפתית) .  על כך דרשה יו"ר הוועדה מנציגות משרד הבריאות לדווח לה תוך שבועיים על התקדמות בהכשרת המועמדות ואיוש התקנים שיאושרו ב-15.7.16.

נציגות מספר עמותות ציינו את הקשיים בהכשרה לבריאות מינית, הועדה להפסקת הריון ובעיות סיעוד לילדים שעברו את השואה. היות והשר כבר לא היה בוועדה דבריהן היו רק לפרוטוקול.

סיכום על ידי יו"ר הוועדה:
הודתה לשר ולצוות משרד הבריאות על הדו"ח שהוכן. הוא יופץ באמצעות אתר משרד הבריאות. היא הדגישה שעל אף 10 פגישות שהיו כבר בוועדה אין התקדמות משמעותית בקידום רפואה מגדרית ובמיוחד אין התקדמות בוועדת התרופות. רק 3.6% מודר לנשים בלבד. ומתוך אחוז זה 2.4% להריון ולידה שמוכרים כבר כמגדרי. יש פער גדול בין ההצהרה לבין העשייה. יש צורך להגדרה חדשה שיהא לדעתה לא רק לבריאות אלא לאיכות חיים. היא הדגישה שוב שהיא תבדוק את הנושא של האמהרית אישית.
יו"ר הוועדה ציינה בצער שעל אף שהוזמן נציג של האוצר הודיע שאין לו עניין בנושא ושהוא לא קשור לנושא. לדעתה אין מחסור אחד בנושאים שדנו בהם שמקורו לא באוצר.