המועדונים שלנו:
דף הביתמועדון גבעתיים בטכס הוקרה למתנדבים
 
מועדון גבעתיים בטכס הוקרה למתנדבים
 
מועדון גבעתיים בטכס הוקרה למתנדבים

מועדון גבעתיים בטכס הוקרה למתנדבים
בעמצע יוני ערכה עיריית גבעתיים ערב הוקרה לכל המתנדבים בעיר בנוכחות ראש
העיר ונכבדים אחרים. נישאו נאומי ברכה, על המסך הופיעו תמונות וסמלי כל
העמותות, וחולקו מגיני הוקרה לכולן, כפי שאתם רואים בצילומים.
נשיאתנו ד"ר מרגלית שלאין קיבלה את המגן בשם כל חברות המועדון שלנו.