המועדונים שלנו:
דף הביתחדשות הפדרציה לאוקטובר נובמבר 2015
 
חדשות הפדרציה לאוקטובר נובמבר 2015
 
חדשות הפדרציה לאוקטובר נובמבר 2015

עבור לאינטרנט

 http://www.soroptimist-israel.org/files/article/ProgrammeNewsOctNov2015.pdf