המועדונים שלנו:
דף הביתהוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי אוקטובר2015
 
הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי אוקטובר2015
 
הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי אוקטובר2015

ביום שני כ"ט תשרי, התשע"ו, 12 באוקטובר 2015

בשעה 12:30

סדר היום: רצח נשים ע"י בני זוגן – דיווח בעקבות גל מקרי הרצח האחרונים

 

ביום שלישי ז' חשוון, התשע"ו, 20 באוקטובר 2015

בשעה 10:00 - לציון יום העוני הבינלאומי

 

סדר היום:

הפנים המגדריות של העוני

 

 

ביום שלישי ז' חשוון, התשע"ו, 20 באוקטובר 2015

בשעה 12:00

 

סדר היום:

הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה- דיווח לפי תקנה 9 לתקנות למניעת הטרדה מינית(חובות מעביד), התשנ"ח-1998

ביום רביעי ח' חשוון, התשע"ו, 21 באוקטובר 2015

בשעה 09:30

סדר היום: דיון מהיר

1. פרשת האונס המחרידה במועדון "אלנבי 40"  של חה"כ שי נחמן

2. פרשת האונס במועדון "אלנבי 40" של חה"כ לביא עליזה

 

 

ביום שלישי י"ד חשוון, התשע"ו, 27 באוקטובר 2015

בשעה 10:00  - בהשתתפות השר לשירותי דת, ח"כ דוד אזולאי

 

סדר היום: 1.  התמודדות הרבנים עם מקרי תקיפה מינית בחברה החרדית.

                    2. הצגת התקציב המגדרי של המשרד לשירותי דת.

 

 

                                                           

ביום שלישי י"ד חשוון, התשע"ו, 27 באוקטובר 2015

בשעה 12:00   - לציון יום הדיור

 

סדר היום: חסמים בפני זכות הנשים בדיור

 

מוזמנים:

משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, נציבות שירות המדינה, הרשות לקידום מעמד האשה, מרכז השלטון המקומי, פורום מנהלות מקלטים, עמותת ל"א, פורום הדיור הציבורי, חברות משכנות, ארגון לזכויות הדיור, ארגון ארצי להגנת הדייר, עמותת סינגור קהילתי, עמותת סיכוי, מרכז תמורה, תנועת קול השכונות, הקשת הדמוקרטית, המעברה, שתי"ל, אית"ך, קול האישה, רוח נשית,

 

 

                                                                                   

ביום רביעי ט"ו חשוון, התשע"ו, 28 באוקטובר 2015

בשעה 09:00  - לציון חודש המודעות לסרטן השד

 

סדר היום: מניעה וטיפול בסרטן השד בנשים

 

מוזמנים:

משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד החינוך, נציבות שירות המדינה, הרשות לקידום מעמד האשה, קופות החולים, המועצה הלאומית לבריאות האשה, המועצה הלאומית לאונקולוגיה, נציגי בתי חולים – יחידות אונקולוגיות