המועדונים שלנו:
דף הביתבעד CEDAW עבור פרס נובל לשלום 2015
 
בעד CEDAW עבור פרס נובל לשלום 2015
 
בעד CEDAW עבור פרס נובל לשלום 2015

עבור לאתר אינטרנט

http://www.soroptimist-israel.org/files/article/CEDAWforNoble.pdf