המועדונים שלנו:
דף הביתהוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי יוני 2015
 
הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי יוני 2015
 
הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי יוני 2015

 


ביום שני כ"א סיון, התשע"ה, 08 ביוני 2015
בשעה 10:30
סדר היום:
ישיבה עם השרה לשוויון מגדרי ח"כ גילה גמליאל – חזון, מטרות ויעדים
מוזמנים:
המשרד לשוויון מגדרי, משרדי ממשלה, ממונות על מעמד האשה במשרדי הממשלה, הרשות לקידום מעמד האישה, מרכז השלטון המקומי, שדולת הנשים בישראל, ארגון נעמ"ת, ויצ"ו ישראל,  עמותת נשים ונערות נגד אלימות, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, ש.י.ן לשוויון ייצוג נשים, פרלמנט נשים, מועצת ארגוני הנשים ומוזמנים נוספים.
ביום שלישי כ"ב סיון, התשע"ה, 09 ביוני 2015
בשעה 10:00  - לציון יום העיוור הבינלאומי
סדר היום:
הדרה כפולה - זכויות נשים עם עיוורון ולקויות ראיה
מוזמנים:
משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד הכלכלה, הרשות לקידום מעמד האישה, מרכז השלטון המקומי, נציבות שירות המדינה, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המרכז לעיוור בישראל - ארגון הגג של כלל ארגוני העיוורים בארץ, ארגון נעמ"ת, שדולת הנשים בישראל, ויצ"ו ישראל, מועצת ארגוני הנשים, הדסה ישראל, אמונה, עמותת נשים ונערות נגד אלימות, ש.י.ן לשוויון ייצוג נשים, פרלמנט נשים, מועצת ארגוני הנשים ומוזמנים נוספים
.
ביום שני כ"ח סיון התשע"ה, 15 ביוני 2015
בשעה:   10:30
סדר היום:
העסקת מורות – יציבות תעסוקתית, שכר ותנאים סוציאליים
מוזמנים:
משרד החינוך, משרד האוצר, המשרד לשוויון מגדרי, נציבות שירות המדינה, הרשות לקידום מעמד האשה, מרכז השלטון המקומי, הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, קרן קרב, ארגון המורים, ארגון המורים העל יסודי, הסתדרות המורים, שדולת הנשים, ארגון נעמ"ת, ויצ"ו ישראל,  אמונה, הדסה ישראל, ש.י. ן לשוויון ייצוג נשים, פרלמנט נשים, מועצת ארגוני נשים ומוזמנים נוספים.
התבקשתי ע"י ח"כ עאידה תומא-סלימאן, יו"ר הוועדה, להודיעכן/כם על תוספת סעיף (1) לסדר היום של ישיבת הוועדה שתתקיים:
     
ביום שלישי כ"ט סיון התשע"ה, 16 ביוני 2015
בשעה: 10:00
סדר היום:
1. הרפורמה לבריאות הנפש מנקודת מבט מגדרית
2.  מעקב אחר יישום התכנית לטיפול בנפגעות תקיפה מינית
3. עדכון משרד הבריאות על מסקנות הוועדה בנושא ההפרדה המגדרית ונוהל הטיפול במקרי פגיעה מינית במחלקות אשפוז פסיכיאטריות
ביום שלישי, ו' בתמוז התשע"ה, 23 ביוני 2015
בשעה: 09:30  - לציון יום הסביבה בכנסת
סדר היום:
השלכות הזיהום במפרץ חיפה על בריאותן של נשים.

ביום שלישי, ו' בתמוז התשע"ה, 23 ביוני 2015
בשעה: 11:00
סדר היום:
מעקב אחר יישום בינוי מעונות יום – תקציבים וביצוע

ביום שלישי י"ג בתמוז תשע"ה,  30 ביוני 2015

בשעה: 10:00

1. מעקב אחר יישום התכנית לטיפול בנפגעות תקיפה מינית.
2. עדכון משרד הבריאות על מסקנות הוועדה בנושא ההפרדה המגדרית ונוהל הטיפול במקרי פגיעה מינית במחלקות אשפוז פסיכיאטריות