המועדונים שלנו:
דף הביתמ.א.נ.י. בקריאה נגד הדרת נשים בעתונות החרדית
 
מ.א.נ.י. בקריאה נגד הדרת נשים בעתונות החרדית
 
מ.א.נ.י. בקריאה נגד הדרת נשים בעתונות החרדית

ט' סיון, התשע"ה
27 מאי, 2015

לכבוד
כבוד ראש הממשלה, מר בנימין (ביבי) נתניהו

אדוני ראש הממשלה,
לאחר מאמצים רבים הושלמה מלאכת הרכבת הממשלה ובשם תנועת ויצו ישראל אנו שולחות את איחולינו להצלחה באתגרים הקשים והחשובים הניצבים בפני הממשלה למען עתיד החברה בישראל.
אנו גם מבקשות לברך על ההחלטה ההיסטורית למנות שרה לשוויון מגדרי, חברת הכנסת גילה גמליאל.
עם זאת, בשבוע שעבר פורסמה התמונה המסורתית של חברי הממשלה והופצה בארץ ובעולם. להווה ידוע לכבודו שבחוגים החרדים פורסמה התמונה תוך טשטוש פניהן של שלושת הנשים בממשלה – השרה גילה גמליאל, השרה מירי רגב והשרה איילת שקד . בעיתונים חרדיים אחרים פורסמה התמונה תוך עריכתה באמצעים גרפיים, והעלמת שלושת השרות מתוכה. התמונה ממנה מודרות שרות הממשלה החדשה הופצה בארץ ובתפוצות וקבלנו מכתבי מחאה ותגובות נזעמות על כך.
בשם מועצת ארגוני הנשים בישראל אני מבקשת להביע את מחאתנו על הדרת הנשים מתמונת הממשלה. לא נסכים שחוגים קיצוניים בחברה הישראלית יטשטשו את פניהן של נשים נבחרות העם, כשם שלא נסכים על הפרדה בין נשים וגברים באוטובוסים, במדרכות וכך הלאה. נשים הן חלק מהחברה הישראלית.
החברה הישראלית הדמוקרטית מחויבת לשוויון מגדרי לפיו נשים חייבות להראות ולהישמע. מחיקת הנשים היא פגיעה לא רק בכבודן אלא בכבודה של החברה הישראלית.
אני פונה אלייך לגנות את המעשה ולקיים בדיקה באשר להיבט החוקי באמצעות היועץ המשפטי לממשלה.

בכבוד רב,

גילה אשרת
יו"ר ויצו ישראל
יו"ר מועצת ארגוני נשים בישראל
העתק:
חה"כ גילה גמליאל, השרה לאזרחים ותיקים, שוויון מגדרי, שוויון מיעוטים וקידום צעירים
גב' ורד סוויד, מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, רוה"מ