המועדונים שלנו:
דף הביתפתיחת קורס "מנהיגות והובלה בעולם ההתנדבות"
 
פתיחת קורס "מנהיגות והובלה בעולם ההתנדבות"
 
פתיחת קורס "מנהיגות והובלה בעולם ההתנדבות"

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל מודיעה
על פתיחת קורס
"מנהיגות והובלה בעולם ההתנדבות"
כלים להובלת ארגוני המתנדבים והארגונים לשינוי חברתי
מנהל אקדמי ומרצה ראשי  - ד"ר מייק נפתלי

פתיחת הקורס יום שני 8 ביוני 2015
מקום הלימודים- המועצה להתנדבות רחוב משה דיין 52 ת"א (בנין מכללת עדיף)

  מבוא:
  המועצה הלאומית להתנדבות בישראל מודיעה על פתיחת קורס חדשני ומקצועי להכשרה ייחודית לאנשים העוסקים או רוצים לעסוק בהובלת ארגונים ומיזמים חברתיים, פיתוח וטיפוח מנהיגות אזרחית פעילה וניהול והובלת מתנדבים בזירות קהילתיות, ציבוריות ועסקיות.
  קהל היעד:
  מנהלי ורכזי יחידות להתנדבות בגופים ציבוריים, רשויות מקומיות, רכזי מתנדבים בעמותות, רכזי אחריות תאגידית, יזמים חברתיים ומובילי שינוי חברתי.
יושבי ראש, מנכ"לים וחברי ועד מנהל בעמותות ובחברות לתועלת הציבור. אנשים הרוצים להכשיר עצמם לעיסוק במנהיגות מתנדבת.
  מטרות הקורס
  1.      להעניק תשתית ידע עיונית ומעשית רחבה וסינרגטית על מקומה ותפקידה של ההתנדבות והעשייה הפרו חברתית בחברה בת זמננו, ובכלל זה לברר מושגים כגון "החברה האזרחית", "מגזר שלישי", "פיתוח מענים חברתיים בזירות רב מגזריות", "יזמות חברתית" ו"יזמות חברתית עסקית", ולהכיר מקרוב היבטים חוקיים, משפטיים ומבניים הנוגעים למעשה ההתנדבותי.
2.      להכיר מקרוב מודלים של מנהיגות מתנדבת ולגבש מיומנויות לפיתוח, טיפוח והנהגה של מנהיגות ציבורית מתנדבת המשלבות יכולות ניהול, תכנון, יזמות וחניכה.
3.      ללמוד ולהתנסות בהפעלת כלים עדכניים בתחומי הגיוס, השיווק ההשמה, הניהול, הטיפוח והתגמול של מתנדבים.
4.      לפתח מיומנויות הדרכה, הכשרה, חניכה ואימון בתחום הפעלת צוות מנהלי מתנדבים.
5.      לפתח מיומנויות לייזום תכניות התנדבות בכלל ותנועות לשינוי חברתי בפרט.
6.      להנחיל ידע ותובנות בדפוסי ניהול התנדבות עכשוויים ובכללם ניהול מתנדבים במיקור חוץ, ניהול מתנדבים בזירות מתוקשבות, ניהול ההתנדבות בראיה בינלאומית ועוד.
7.      ללמוד כיצד ניתן לתפור "חליפה אישית" לניהול המתנדבים ע"פ צרכי, מאפייני ואתגרי הארגון.
8.      להוות מסגרת לשיתוף בידע מקצועי בין העוסקים בתחום וחיזוק שיתופי פעולה.
9.לבחון סוגיות ודילמות ערכיות המונחות ביסוד ניהול ההתנדבות לאור העקרונות הנגזרים מכללי המשפט, הפילוסופיה והערכים ההומאניים המחייבים את פעולתה.
  המרצים מרצי ומנחי יהיו מומחים, ואנשי מקצוע מובילים ובעלי ניסיון בעולם ההתנדבות והמנהיגות האזרחית; אנשי אקדמיה בתחומי פיתוח חברתי וקהילתי בעלי תפקידים בכירים ומרכזיים במערך ההתנדבות הממלכתי, המקומי והאזרחי.
  שיטת הלימוד הרצאות, סדנאות מעשיות, סימולציות, ניתוח מקרים, הרצאות אורח, פרקטיקום מודרך. 
  מבנה הקורס


ימי הלימוד הקורס כולל 112 שעות לימוד לפי הפרוט הבא:
84 שעות לימוד כתתיות
28 שעות פרקיקום מודרך והגשת עבודה *
ימי שני בשבוע בין השעות 09:00 עד 15:00 כדלקמן:
8 ביוני עד 13 ביולי 2015                6 מפגשי  לימוד
פקטיקום קיץ
6 בספטבר עד 2 בנובמבר 2015      6 מפגשי לימוד
*  הדרכה וחניכה תינתן במסגרת הסדנאות היישומיות ובהכנת עבודת הגמר.

  תחומי הלימוד  התכנית מקיפה שלושה צירי לימוד עיקריים – המשלבים לימודים עיונים, ולימודיים יישומים והתנסותיים (פרוט תחומי הלימוד בנספח):
1.         ציר הלימודים עיוניים: ברור מקיף של מקומם ותפקידם של ארגוני מגזר שלישי וארגוני החברה האזרחית  בחברה בת זמננו. מקומה של ההתנדבות בארגונים ציבוריים (ממשלתיים ומקומיים) ובסקטור העסקי. היכרות עם המבנה החברתי- כלכלי ההיברידי ועוד.
2.         הציר הניהולי – ארגוני (בראיה ובחתך רב מגזרי - אלכ"רי, ציבורי ועסקי): מודלים ופרקטיקות ולניהול התנדבות בארגונים חברתיים.
3.         הציר המנהיגותי, יזמי, אקטיביסטית ושליחותי: מנהיג ומנהל ההתנדבות כמנהיג, כמוביל חברתי וכמקדם שינוי חברתי.
  חובות הלומד נוכחות לפחות 80% משעות הקורס ועמידה בהצלחה במטלות הקורס.
  עלות הקורס 3,250 ₪ ובנוסף תשלום 300 ₪ דמי הרשמה . סה"כ 3,550 ₪
למשלמי כל הסכום בעת ההרשמה תנתן הנחה בשעור 5%
  ההרשמה כוללת 1.         מילוי השאלון למועמד/ת המצורף לפרסום זה ,וחתימה על  טופס התחייבות
2.         תשלום דמי ההרשמה 300 ₪  והסדר תשלום שכ"ל  (2 שקים כ"א ע"ס 1,625 ₪ ) ז"פ חודש יוני 15  ו- חודש אוגוסט 15
3.         צירוף צילום של תעודת הזהות
את טופסי ההרשמה, דמי ההרשמה ו-2 שקים כמפורט ,ניתן להביא למשרד המועצה הלאומית להתנדבות : תל-אביב רחוב משה דיין 52 , בימים:  א-  ב-ג-ד בין השעות–09:00 – 12:30 (בתאום טלפוני 03-5608888 אפשרי לקבוע מועד אחר-(עם יורם/אברהם) או לשלוח בדאר רשום- המועצה הלאומית להתנדבות
ת.ד.62275 ת"א -6162102  ( מודגש כי משלוח בדאר רק לפי כתובת זו)
  החזר שכר לימוד 1. ביטל הנרשם את לימודיו עד 10 ימים לפני מועד פתיחת הקורס יוחזר התשלום ששילם למעט 300 ₪ דמי ההרשמה
2. ביטול הרשמה 9 ימים ועד מועד פתיחת הקורס יחוייב הנרשם בעלות 25% ממחיר הקורס.
3. לאחר השיעור השני לא יוחזר שכ"ל והנרשם יידרש לעמוד בכל עלות הקורס על פי התחייבותו.
  פתיחת הקורס מותנית בשקול דעתה הבלעדי של המועצה הלאומית להתנדבות. היה ותחליט המועצה שלא לקיים את הקורס יוחזרו לנרשמים כל הסכומים ששלמו.
  תעודת סיום מסיימי הקורס שנכחו לא פחות מ-80% משעות הקורס ועמדו במטלות הקורס יקבלו תעודת גמר מטעם המועצה הלאומית להתנדבות בישראל המעידה על לימודיהם בקורס.
  פרטים נוספים: תכנית לימודים ומבנה הקורס -  ד"ר מייק נפתלי       054-7605682
Michael.naftali@gmail.com
סדרי הרשמה – יורם מנור  או אברהם פלורס    03-5608888  -א-ב-ג-ד-  09:00- 13:00 yoram@ivolunteer.org.il
  מועד סיום ההרשמה ההרשמה תסתיים ביום 28/5/15