המועדונים שלנו:
דף הביתדיווח של מועדון רמת גם, מרץ 2015
 
דיווח של מועדון רמת גם, מרץ 2015
 
דיווח של מועדון רמת גם, מרץ 2015

פעילות מועדון רמת-גן לחגים במסגרת התמיכה לסניף "אנוש" רמת-גן
חברות מועדון רמת-גן סייעו למשתקמי סניף "אנוש" רמת-גן בחג הפורים ולקראת חג הפסח
באופנים הבאים:
חג פורים – מספר מועדונים חברתיים של סניפי "אנוש" ערכו מסיבת תחפושות גדולה
ובמסגרתה התקיימה הגרלה של פריטים שונים. אנו תרמנו למקבץ ההגרלות
ארוחת בוקר זוגית בקפה גרג בגן העיר ת"א. פרס זה נקבע כפרס ראשון
ומשתקמי "אנוש" ר"ג היו גאים שפרס זה הינו מהסורופטימיסטיות שלהם.
שמנו גם צויין כתורמי הפרס.
חג הפסח – כבכל שנה חברות המועדון מספקות מצרכים שונים בהתאם לבקשת הסניף
לקראת עריכת סדר פסח משותף למשתקמים, כמה ימים לפני ליל הסדר.