המועדונים שלנו:
דף הביתקריאה לייצוג הולם לנשים בממשלה ובועדות הכנסת
 
קריאה לייצוג הולם לנשים בממשלה ובועדות הכנסת
 
קריאה לייצוג הולם לנשים בממשלה ובועדות הכנסת

עבור לאתר אינטרנט

http://www.soroptimist-israel.org/files/article/genderparityinIsraelgovt2015.pdf