המועדונים שלנו:
דף הביתמלגת לימודים של ה-SIE, כללים ולוח זמנים
 
מלגת לימודים של ה-SIE, כללים ולוח זמנים
 
מלגת לימודים של ה-SIE, כללים ולוח זמנים

קרן המלגות של הפדרציה האירופאית – דף מידע

הקדמה

קרן המלגות נוסדה ב-1968 ועברה תיקונים בועידות הנציבות ב-2009, 2011,
ו- 2012.
בהתאם לחוקי הקרן המלגה תוענק לנשים הרוצות להתקדם במקצוען, או הרוצות בשינוי קריירה. המועמדות יכולות להיות סורופטימיסטיות או לא-סורופטימיסטיות. העדפה תינתן למקצועות או תפקידים שאינם מסורתיים לנשים. ולאלו שהן בשנת לימודיהן או התמחותן האחרונה.

בכל שנה הסכום הכולל למלגות הוא 105,500 יורו, והמקסימום למלגה בודדת הוא 15,000 יורו.

איגוד יכול להגיש שתי מועמדות, ומועדון – מועמדת אחת.
האיגוד יכול לקדם רק מועמדות שהומלצו ע"י אחד מהמועדונים שלו.
המועדון שהגיש מועמדת אחראי על תקינות הבקשה, וכמו-כן על מעקב אחר ההתקדמות של הזוכה בתקופת המלגה, ועל הדיווח הסופי של הזוכה לוועדת המלגות של הפדרציה. אם הדיווח הסופי לא יוגש בזמן הנקוב, האיגוד (וכל מועדון בו) לא יוכל להגיש מועמדות בשנתיים הבאות. כדי לאמוד את השפעת המלגה על ההתקדמות במקצוע או בתפקיד של זוכת המלגה, חשוב לעקוב אחריה גם כמה שנים לאחר סיום לימודיה או התמחותה.

חשוב להקים וועדת מלגות שתהיה אחראית לבחירת המועמדות, לאחר בחינה קפדנית של האיכויות שלהן. חשוב ליצור מודעות לגבי האפשרויות של קבלת מלגות שמציעה הפדרציה האירופאית. קרן המלגות של SI/E היא מכשיר להגדלת מספר החברות בפוטנציה, ולא פחות חשוב, לקדם אותו, ולהפיץ את
מטרות האירגון.


לוח זמנים

התחלת אוקטובר – חלוקת טפסי בקשה ודפי מידע לאיגודים.
במשך אוקטובר – על נשיאת האיגוד להעביר את החומר למועדונים.
עד 15 בינואר – על הבקשות להגיע אל יו"ר ועדת המלגות של SI/E.
בראשית יולי - תתקבל החלטה של מועצת הנציבות.
במשך יולי – האיגודים הזוכות יקבלו הוראות תשלום, את המסמך של הענקת
המלגה, ואת המסמך של הדו"ח הסופי.
מ-1 באוקטובר עד 30 בספטמבר (בשנה הבאה) – משך הזמן לניצול המלגה.
עד 15 בפברואר (כעבור 5 חודשים+) – הדו"ח הסופי חייב להגיע ליו"ר וועדת
המלגות של SIE.