המועדונים שלנו:
דף הביתברכה לחג החנכה תשע"ה
 
ברכה לחג החנכה תשע"ה
 
ברכה לחג החנכה תשע"ה

ברכה לחג החנכה תשע"ה
יורם סגי זקס עו"ד יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל 19/12/14

 

ברכה לחג החנכה תשע"ה

חג החנוכה מסמל 8 ימים של אור. 8 ימים בהם האור מתגבר והולך , בהדלקת החנוכיות אשר במחלוקת שבין בית הילל ובית שמאי התקבלה עמדתם של בית הילל, בית שמאי סברו כי יש להתחיל בהדלקת מלא נרותיה של החנוכיה ואילו בית הילל סברו כי מן הראוי להוסיף בכל יום נר נוסף עד לאור המלא ביום השמיני של חג החנוכה בהם דולקים 8 נרותיה של החנוכיה ומפיצים אור מלא ומושלם.
אולם לא רק בהדלקת החנוכיות מתגבר האור, אף המועד בו קבוע חג החנוכה השנה, מצוי בתפר שבין היום הקצר ביותר בשנה (21/12) בו האור הוא המועט ביותר בשנה, לבין הימים שלאחריו בהם האור הולך ומתארך, כך שהחל מהשבוע הבא יום ב בערב בו נדליק נר שביעי של חנוכה ילך האור ויגבר הימים ילכו ויתארכו והחנוכיה תגיע לשיא תפארתה שבחג חנוכה בהדלקת מלוא נרותיה.
חז"ל נדרשו לסוגיה זו בהקשר לאדם הראשון, אשר ראה את הקשר בין מעשיו לבין החשכת העולם:
תנו רבנן: לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר: אוי לי, שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים, עמד וישב ח' ימים בתענית ובתפלה, כיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, אמר: מנהגו של עולם הוא, הלך ועשה שמונה ימים טובים, לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים. (עבודה זרה ח א )
ישנו קשר בלתי ניתק בין מעשינו ומחדלינו לבין האור שמתגבר והולך בעולם, המעשים שלנו יכולים להאיר את העולם או חלילה להחשיכו, מקום בו מתגבר האור והטוב בעולם מכח מעשינו , האור מניס את החושך והחברה הישראלית והעולם כולו עימה הופכים למקום טוב יותר .
חג החנוכה מקושר עם אחת מהתקופות הבודדות בה חי עם ישראל חיי קוממיות ועצמאות במשך 77 שנים , מכח הצלחת מרידתו בשלטון היווני המרד נמשך בין 167 לפנה"ס ועד שנת 160 לפנה"ס כאשר בשנת 140 לפנה"ס החלה תקופת רווחה כלכלית וחברתית שנבעה מאי תשלום מיסים לעמי חוץ ונמשכה עד לתחילת השלטון הרומי בישראל בשנת 63 לפנה"ס.
כזה גם היה הרגע בו הוקמה מדינת ישראל בהכרזת מגילת העצמאות, אותה מגילה לה המתין עם ישראל במשך 2011 שנים בהיותו מפוזר בכל קצוות תבל מגילת ישראל נפתחת במילים המכוננות:
"בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.

לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקוה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית.
ובהמשך המגילה האור מתגבר והולך : "לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל."
לצד הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל נקבע כי מדינת ישראל תהא מדינה ערכית המושתת על יסודות הצדק החירות והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ומובטח שוויון זכויות גמור לכל אזרחיה ללא הבדל דת גזע ומין :
"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות".
הגשמת חלום הדורות כולם והשאיפה לשלום לאור ולקיבוץ גלויות שלם המדגיש גם את הקשר לתפוצות ישראל מקופלת בקריאה:
"אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו.

אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב בעליה ובבנין ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. "
הנביא ישעיהו ברוח האור המתגבר מזכיר את כנסת ישראל כלפיד מאיר : " למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט עד יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער וראו גויים צדקך וכל מלכים כבודך וקרא לך שם חדש אשר פי ה’ יקבנו והיית עטרת תפארת ביד אדני וצניף מלוכה בכף אלהיך לא יקרא לך עוד עזובה ולארצך לא יקרא עוד שממה ומשוש חתן על הכלה ישיש עליך אלהיך". ובמקום אחר מציין הנביא : "קומי עורי כי בא אורך וכבוד ה’ עליך זרח כי הנה חושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה’ וכבודו עליך יראה .. שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו באו לך בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד תאמנה "
שעה שכל האורות יעמדו דולקים בחנוכיותינו נזכור את חובתינו וייעודינו להוסיף אור טוב וחסד בארץ הזו ולבנותה על עקרונות הצדק החירות והשלום ובעיקר על יסוד הנתינה החסד וההתנדבות שיצא אורה של מדינת ישראל והחברה בישראל מסוף העולם ועד סופו .
ברוכים תהיו אוהבי החסד
עו"ד יורם סגי זקס