המועדונים שלנו:
דף הביתהישג לארגוני הנשים: תוכנית פעולה כוללת לשוויון מגדרי
 
הישג לארגוני הנשים: תוכנית פעולה כוללת לשוויון מגדרי
 
הישג לארגוני הנשים: תוכנית פעולה כוללת לשוויון מגדרי


הממשלה אימצה תוכנית פעולה כוללת לשילוב נשים במוקדי קבלת החלטות והטמעת חשיבה מגדרית
14.12.2014 טלי חרותי-סובר  ,דה מרקר,
ממשלת ישראל החליטה היום על יצירת תכנית פעולה כוללת לשילוב מגוון נשים במוקדי קבלת החלטות, הגנה על נשים וחיזוק ביטחונן, הטמעת חשיבה מגדרית ושוויון הזדמנויות בכל תחומי החיים. הרקע להחלטה זאת היא החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם משנת 2000.
בשלוש השנים האחרונות פעלו עשרות ארגוני נשים על מנת להביא לכך שהממשלה תאמץ תוכנית פעולה וכחלק מתהליך זה אף גיבשו תוכנית פעולה לדוגמה והגישו אותה לממשלה. היום השיגו הארגונים הישג חשוב ומשמעותי כשהממשלה החליטה לאמץ תכנית פעולה כוללת לנוכח הצלחת אסטרטגיה זו במדינות שונות בעולם, ולאור התהליך המשמעותי בקרב החברה האזרחית.
במסגרת ההחלטה, נקבע כי יוקם צוות ממשלתי בין משרדי בראשותה של מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה, ורד סוויד-פאר. על הצוות לגבש תכנית פעולה אשר תוגש לממשלה בתוך חצי שנה, במסגרתה יקבעו יעדים מדידים, פעולות, לוחות זמנים, ומשאבים ליישומה של תכנית פעולה להחלטה 1325.

הצוות יכלול נציגים מדרג בכיר במשרדי הממשלה לרבות משרד החוץ, הביטחון, ביטחון הפנים, והרווחה, ויוועץ עם נציגי אקדמיה וחברה אזרחית וידון בנושאים הבאים: ייצוג נשים ממגוון קבוצות האכולוסייה במגזר הציבורי והפרטי, בדגש על מוקדי קבלת החלטות; הטמעת חשיבה מגדרית בקבלת החלטות וגיבוש מדיניות; מתן הזמנויות שוות לנשים בכלל בכל תחומי החיים לרבות: תעסוקה, כלכלה, חינוך והשכלה, בריאות, ורווחה; חיזוק הביטחון של נשים והגנה עליהן מפני כל סוגי האלימות השונים המופנים נגדן.
החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם קוראת למדינות החברות בו ליישם עקרונות אלה, בעיקר במדינות בהן קיים סכסוך אלים. זאת מתוך תפיסה לפיה נשים הן מפתח לקידום תהליכי שלום בני-יימא ולסיום סכסוכים אלימים.
ממשלת ישראל הייתה הראשונה לאמץ חלקים מההחלטה בחוק בשנת 2005 , אך אימוץ תכנית פעולה להחלטה זו כפי שנעשה בעולם על ידי מדינות רבות תעמיד את מדינת ישראל בשורה אחת עם מדינות שחרתו על דגלן להביא לשוויון מלא לנשים בתחומן.
הפרויקט לקידום תכנית הפעולה 1325 בישראל נעשה בהובלת הארגונים איתך-מעכי, שוות - המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון וון ליר, ואנו-להתחבר, בשיתוף עשרות ארגונים ופעילות פמיניסטיות.
פרופ' חנה הרצוג, ממובילות הפרויקט, אמרה היום: "החלטת הממשלה על אימוץ עקרונות החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם היא צעד חשוב אך אסור לו שיישאר בחזקת הצהרה בלבד. ההחלטה על הקמת צוות בין-משרדי ושילוב של החברה האזרחית ומומחיות מתחום המגדר במסגרתו אכן מעידה על מחויבות ליישום, ואנו מצפות שהממשלה הבאה שתקום תעמיד החלטה זו במרכז סדר העדיפויות שלה".

בתמונה: ורד סווד, היועצת לראש הממשלה לעניני נשים ושוויון מגדרי