המועדונים שלנו:
דף הביתחברות מועדון הנגב נותנת מלגות לימודים
 
חברות מועדון הנגב נותנת מלגות לימודים
 
חברות מועדון הנגב נותנת מלגות לימודים

עבור לאתר אינטרנט

http://www.soroptimist-israel.org/files/article/haNegevscholarships.pdf