המועדונים שלנו:
דף הביתכנס על המחזור החודשי עבור נערות
 
כנס על המחזור החודשי עבור נערות
 
כנס על המחזור החודשי עבור נערות

עבור לאתר אינטרנט

http://www.soroptimist-israel.org/files/fundraisingbooklet.pdf