המועדונים שלנו:
דף הביתחדשון UNESCO למשי 2014
 
חדשון UNESCO למשי 2014
 
חדשון UNESCO למשי 2014

עבור לאתר אינטרנט

http://www.soroptimist-israel.org/files/article/NGPMay2014.pdf