המועדונים שלנו:
דף הביתאות המתנדב בשלטון המקומי
 
אות המתנדב בשלטון המקומי
 
אות המתנדב בשלטון המקומי

עבור לאתר אינטרנט

http://www.soroptimist-israel.org/files/article/otmitnadev.pdf