המועדונים שלנו:
דף הביתמקומם של ערכים אוניברסליים בחברה הציונית דתית
 
מקומם של ערכים אוניברסליים בחברה הציונית דתית
 
מקומם של ערכים אוניברסליים בחברה הציונית דתית

עבור לאתר אינטרנט

http://www.soroptimist-israel.org/files/article/universalvalues.pdf