המועדונים שלנו:
דף הביתישיבות הוועדה למעמד האישה ב-ימאי 2014
 
ישיבות הוועדה למעמד האישה ב-ימאי 2014
 
ישיבות הוועדה למעמד האישה ב-ימאי 2014


מוזמני הוועדה
שלום רב,
התבקשתי ע"י ח"כ ד"ר עליזה לביא, יו"ר הוועדה, להזמינכן/כם לישיבת הוועדה שתתקיים:

ביום שני, י"ב באייר תשע"ד, 12 מאי 2014
בשעה 10:00
סדר היום:
נשים חרדיות בעולם העבודה - תעסוקה, יזמות והכשרה

ביום שלישי, י"ג באייר תשע"ד, 13 מאי 2014
בשעה 12:00
סדר היום:
יישום האיסור על חברות הביטוח לכיסוי ביטוחי למטרידים מינית- בהשתתפות דורית סלינגר - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר  

ביום שני, י"ט באייר תשע"ד, 19 מאי 2014
בשעה 12:00
סדר היום:
עידוד נערות וסטודנטיות ללימודי מדע וטכנולוגיה- בהשתתפות שר החינוך - ח"כ שי פירון ושר המדע, הטכנולוגיה והחלל - ח"כ יעקב פרי

ביום רביעי, כ"א באייר תשע"ד, 21 מאי 2014
בשעה 09:30
סדר היום:
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) (תיקון), התשע"ד-2014

ביום שלישי, כ"ז באייר תשע"ד, 27 מאי 2014

בשעה 11:30

סדר היום:

הטיפול בהטרדות מיניות בשירות הלאומי-אזרחי - בהשתתפות מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי, שר-שלום ג'רבי

 

ביום רביעי, כ"ח באייר תשע"ד, 28 מאי 2014

בשעה 09:30

סדר היום:

שירות בנות דתיות בצבא- בהשתתפות סגן שר החינוך, ח"כ אבי וורצמן  ויוהל"ן, תא"ל רחל טבת-ויזל