המועדונים שלנו:
דף הביתכנס על הפחתה ומחזור
 
כנס על הפחתה ומחזור
 
כנס על הפחתה ומחזור

עבור לאתר אינטרנט

http://www.soroptimist-israel.org/files/article/recycle.pdf