המועדונים שלנו:
דף הביתחברה חדשה לדיתוף עם WfPW
 
חברה חדשה לדיתוף עם WfPW
 
חברה חדשה לדיתוף עם WfPW

עבור לאתר אינטרנט

http://www.soroptimist-israel.org/files/article/WfWPnewrepresentativeforSIE.pdf