המועדונים שלנו:
דף הביתאגרת נשיאת SIE לאפריל 2014
 
אגרת נשיאת SIE לאפריל 2014
 
אגרת נשיאת SIE לאפריל 2014

עבור לאתר אינטרנט

http://www.soroptimist-israel.org/files/article/april2014PresidentNewsletter.pdf