המועדונים שלנו:
דף הביתמרץ 2014 בוועדה לקידום האישה, כנסת ישראל
 
מרץ 2014 בוועדה לקידום האישה, כנסת ישראל
 
מרץ 2014 בוועדה לקידום האישה, כנסת ישראל

ביום שלישי, ט"ז אדר ב תשע"ד, 18 מרס 2014

בשעה 10:30

סדר היום:
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 12) (עידוד ייצוג הולם לנשים), התשע"ד-2014

ביום רביעי, י"ז אדר ב תשע"ד, 19 מרס 2014

בשעה 09:30

סדר היום:
הצגת ההצעה לקוד האתי להתמודדות משותפת תקשורתית עם תכני אלימות מינית.