המועדונים שלנו:
דף הביתכנסת ישראל דיון על אלימות נגד נשים
 
כנסת ישראל דיון על אלימות נגד נשים
 
כנסת ישראל דיון על אלימות נגד נשים

עבור לאתר אינטרנט

http://www.soroptimist-israel.org/files/article/knessetspecialagainstfemaleviolence.pdf