המועדונים שלנו:
דף הביתכנס בנושא מדינת ישראל ובטחון נשים
 
כנס בנושא מדינת ישראל ובטחון נשים
 
כנס בנושא מדינת ישראל ובטחון נשים

עבור לאתר אינטרנט

http://www.soroptimist-israel.org/files/article/Madadbitachoninvheb2.pdf