המועדונים שלנו:
דף הביתהדאגה לנשים היא הדאגה לעולם
 
הדאגה לנשים היא הדאגה לעולם
 
הדאגה לנשים היא הדאגה לעולם

 

הדאגה לנשים היא הדאגה לעולם

 

עו"ד אביבה קולמן, סגנית יו"ר מועצת אירגוני הנשים בישראל, המייצגת אותנו שנים רבות בפורומים הבינלאומיים בהם קשורה המועצה הישראלית, הביאה לידיעתנו את דבריה של Cosima Shenk הנשיאה לשנים 2012-2015 של מועצת הנשים הבינלאומית I C W את סיכום פעולות המועצה העולמית בשנה שחלפה, ואת תוכנית המועצה לשנתיים הבאות של תקופת כהונתה כאשר סיסמת התוכנית היא "הדאגה לנשים היא הדאגה לעולם ".

בקוראינו את דעותיה ותוכניותיה של הנשיאה קוסימה, המופיעים ביוזמת נשיאתינו יהודית חנניה, באנגלית באתר של איגוד הסורופטימיסט בישראל, נוכל אנו לקבל רעיונות. וקנה מידה בפעולתינו למען מטרות אלה בישראל.

להלן תמצית מדבריה של קוסימה:

המטרה העיקרית של מועצת הנשים הבין לאומית היא לפרוס רשת של אירגוני נשים.

שלוקחות על עצמן לקדם נשים בפוליטיקה, בכלכלה, ובפעילות חברתית.

ציון 125 שנים לקיום האירגון נקודת זמן להערכה במה התקדם מעמד האישה באופן גלובלי. ראוי לציין התקדמות ניכרת של השתתפות נשים בפוליטיקה, בייצוג מקומי, אזורי וארצי. המאבק נמשך ביצוג נשים בכלכלה, בקבלת החלטות, ובנושאים צבאיים ודיונים על שלום.

 

העדר שוויון יוצר אלימות, אירועים אחרונים באפריקה, בהודו, במצריים, בתוניסיה, ובגוטאמאלה. אונס ורצח התגברו, עקב התפרצות מאבקים, אי שקט חברתי, והעדר משילות.

 

הנשיאה קוסימה מעודד את הארגונים החברים לדווח על הפעולות הנעשות בארצן, למען יהיו הדוחות מוכנים לקראת הדיונים המקיימים בוועדות האו"ם. המועצה העולמית פועלת במקביל לסדר הנושאים שנקבע בועדות האו"ם לתקופת שלוש השנים, מגבשת מסרים ומאמנת קבוצות של תועמלניות להעברת התוכנית ומסריה.

 

להלן התוכנית לפי שנות עבודה:

2013 אלימות נגד נשים

2014 התקדמות לאור המטרות שהוצבו לתקופה הבאה

2015 חשיבה מחדש על התוכנית הפעולה שהוצגה בכנס בג'ין (בסין )

 

סיכמה : צפורה פאר – נציגת איגוד הסורופטימיסט למועצת אירגוני הנשים.