המועדונים שלנו:
דף הביתנגד יחס מפלה מגדרי בקט סל
 
נגד יחס מפלה מגדרי בקט סל
 
נגד יחס מפלה מגדרי בקט סל

עבור לאתר אינטרנט

http://www.soroptimist-israel.org/files/faxtoLimorLivnat.pdf