המועדונים שלנו:
דף הביתמכתב למנהלי מחלקת חינוך בישוב
 
מכתב למנהלי מחלקת חינוך בישוב
 
מכתב למנהלי מחלקת חינוך בישוב

נא לראות מכתב זב למנהלי מח חינוך בישוב בו אנו פועלות

http://www.soroptimist-israel.org/files/article/letterheadsofeducation.pdf