המועדונים שלנו:
דף הביתדיווח ממועדון חיפה נוה שאנן
 
דיווח ממועדון חיפה נוה שאנן
 
דיווח ממועדון חיפה נוה שאנן


מועדון חיפה- נווה שאנן – דיווח על פרויקטים

פרוייקט מס' 1: הענקת מלגות.

הגדרה: הענקת מלגות לסטודנטיות בביה"ס להנדסאים שליד הטכניון בחיפה.

יעד: יישום המסר: מקצוע לכל אישה, אישה לכל מקצוע.

מטרות: א. מלגות לנשים צעירות/סטודנטיות הלומדות מקצועות מדוייקים.
ב. עידוד צעירות לבחור, לתכנן ולהשתלב במקצועות טכנולוגים ובתעשיה.
ג. תמיכה בסטודנטיות הפונות לתחומי הטכנולוגיה.

פעילות:א.הגדרת הקריטריונים המזכים במלגה: לקראת סיום התואר, חריצות,
התמדה והצטיינות בלימודים, מצב סוציו אקונומי, המלצת ביה"ס.
ב. בחירת וועדת מלגות של המועדון.
ג. הועדה ממיינת את הבקשות למלגה וממליצה על המועמדות.
ד. הועדה מציגה תקציר המסכם את נתוני הבקשה, לפני חברות מועדון,
ואת נימוקי המלצתה, לאישור.
ה. הועדה ממליצה על גובה המלגה לכל אחת, בהתאם לנתונים, ולפי התקציב.
ו. המלגות מוענקות בטקס מכובד בביה"ס להנדסאים.
ז. מעקב אחרי הבוגרות שזכו, לגבי השתלבותן בעבודה או המשך לימודיהן.
זהו חידוש של השנים האחרונות, והמעקב אינו מתייחס לשימוש בכספי המלגה.

משאבים: א. הכנסות מבזאר שנתי. השנה מתוכנן גם מיני-בזאר-רחוב, כניסיון.
ב. תרומות חיצוניות
ג. תרומות/מתנות של החברות לרגל אירוע חגיגי.

משך הפרוייקט: הפרוייקט הוא שנתי, ונערך מ-1994, באופן סדיר. זהו "פרוייקט הדגל"
של המועדון, שאנו מקפידים לקיימו בכל תנאי.
נוצר קשר כמעט "משפחתי" בין המועדון וביה"ס להנדסאים, המשתף אותנו
בהתפתחויות ובחידושים, וגם בשמחות, שלו.

פרוייקט מס' 2: גינת תלמידים/גינה קהילתית

הגדרה: פעילות בנושא המרכזי של הפדרציה האירופית "מזון ומים".

יעד: א. הפרוייקט הוא בתמיכת המחלקה לחינוך קהילתי של עיריית חיפה, כהמשך
לשיתוף פעולה פורה בעבר בפרוייקט "קשר לגשר", בין תלמידים יהודים
וערבים.
ב. שיתוף ועירוב הנהלת ביה"ס, המועדונית, מורים והורים.

מטרות:א. לאפשר לתלמידים צעירים, הגדלים בעיר, התנסות בגידול הירקות שהם אוכלים
ב. העשרת הידע בנושאי מים ומזון, והקניית כלים והרגלי עבודה בגינון.
ג. הפרוייקט מיועד לביה"ס "דינור" בנו"ש, בו שתי כיתות של תלמידים עם צרכים
מיוחדים- וכך לשלב אותם בעבודת הגינה.
ד. גיוון ועניין בפעילות המועדונית (העונה על צרכי הורים עובדים)

פעילות:א. התקשרות לגנן-מדריך מקצועי, עם ניסיון בעבודה עם תלמידים.
ב. בניית הפרוייקט בהדרכת הגנן.
ג. קביעת סידור עבודה של החברות – תורנויות בגינה.
ד. עבודה משותפת עם צוות המועדונית ומורי הכתות המיוחדות.

משאבים:א. תכנון תקציבי, בהדרכת הגנן המקצועי.
ב. חיפוש מקורות מימון.
ג. הגשת בקשה לקבלת מימון חלקי מקרן הפעולה של האיגוד.

משך הפרוייקט: הפרוייקט חדש. התחלתו מתוכננת ל-1 בינואר 2013.
הוא תלוי במשאבים, והכוונה להפעילו 4-6 חודשים.

פנט מודק, נשיאה

יהודית ינאי רכזת פרוייקטים