המועדונים שלנו:
דף הביתברכת המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
 
ברכת המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
 
ברכת המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

" ואהבת לרעך כמוך בשלוש מילים אלו התמצתה התורה האנושית הנצחית של היהדות וכל תורות המוסר שבעולם לא יכלו לומר יותר מאשר נאמר במילים אלו. מדינת ישראל תהיה ראויה לשמה רק אם חזונה המדיני והמשפטי החברתי והמדיני יהא מושתת על שלוש מילים אלו ! בערב חג הפסח שנהיה מסובין אל שולחן החירות , נזכור כי עצמאיים אנו בארצינו, לאחר אלפי שנים של גלות שעבוד ורדיפות , אנו באמת ברי מזל. אולם הדרך להיותינו בני חורין באמת עוברת במשעול החסד, בנתיבות הנתינה ובמעלה ההתנדבות! ברוכים תהיו אוהבי החסד אחי המתנדבים.

יורם סגי זקס עו"ד יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל